Blogs en inspiratie

Ander gedrag? Gemakkelijk!

Als veranderen van gedrag de bottleneck is voor veranderingen in organisaties, zoek dan naar mogelijkheden (en maak er dan een sport van) om het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken voor de medewerker.
1 juni 2022/door djswinkels

Nieuw elan voor lean met OBM

lean aanpak is een krachtige en effectieve aanpak voor betere prestaties van je organisatie. Toch is het opvallend dat er bij lean werken vaak zo weinig kennis is van effectieve gedragsinterventies. En niet alleen bij lean, bij de meeste ontwikkel concepten die ik tegenkom bij organisaties ontbreekt deze kennis.
2 mei 2022/door djswinkels

Tip voor gedragsverandering: Hou vol, leer en heb plezier.

De interviewer vroeg hoe ze erin geslaagd was de overtollige kilo's kwijt te raken. Ze vertelde waarom het nu wel gelukt was om af te vallen, terwijl dat enkele verwoede pogingen in het verleden niet gewerkt had.
23 april 2022/door djswinkels

Professionalsering bij ondersteunende dienst Zorg

Help ons om het niveau van de Support Desk op alle onderdelen naar een hoger niveau willen brengen zodat zij de andere teams kan helpen om professioneler te worden.
8 april 2022/door djswinkels

Beter samenwerken door investeren in afstemming

We hebben vooral gezorgd dat het veilig was om elkaar te coachen en uit te dagen. Ook hebben we de dagelijkse afstemming aangepakt via een praktische dagelijkse overlegstructuur.
31 maart 2022/door djswinkels

Continu verbeteren: ga van standaard naar standaard!

Brailsford en zijn team gingen aan de slag en stelden alles ter discussie, én belangrijker, voerden vanaf dag één allerlei kleine verbeteringen door.
9 maart 2022/door djswinkels

Strategie: als je het kunt laten landen kun je gaan vliegen.

“Zo’n 63 % van de strategieën mislukt, 24 % van het management…
25 februari 2022/door djswinkels

Op tijd inloggen bij frontoffice: houding en gedrag

Een mooie illustratie van het effect van goed sturen op houding…
23 februari 2022/door djswinkels

Verbetering HR-processen met 30%. En meer.

Hoe verbeter ik mijn HR-processen met 30% zodat ik de groei…
26 januari 2022/door djswinkels