Onderzoek heeft aangetoond: zodra je met nieuw gedrag begint word je dat gedrag.

Nadenken over ander gedrag is niet hetzelfde als vertonen van ander gedrag. Dat begrijpt iedereen. Starten met ander gedrag is uiteraard wél vertonen van ander gedrag. Onderzoek heeft aangetoond: zodra je met nieuw gedrag begint, word je dat gedrag, het vestigt zich in je hoofd. En iedere keer dat je het herhaalt, wordt het sterker. Daarom is één van mijn tips voor gedragsverandering: word wat je doet.

Dus als je ander gedrag wilt, van jezelf, je collega’s of je medewerkers, begin dan. Als je denkt dat bewegen goed voor je is: maak niet te veel plannen. Start met bewegen. Als je denkt dat collega’s betrekken bij je plannen goed is, begin er dan mee. Door er mee te starten, gaat het gedrag in je hoofd zitten.

Een van mijn tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding.

Praten over gedrag kan uitmonden in herhaling van ideeën en tot stroperigheid. Je moet het doen. Verlang niet meteen van jezelf of van je collega’s dat het perfect is. Zolang je maar daadwerkelijk aan de slag gaat, doe je vanzelf nieuwe vaardigheden op en voeg je gedrag toe aan het repertoire van je team en jezelf. Doe het zo goed mogelijk, en doe het daarna weer.

Verlang niet dat het perfect is.

Bij vrijwel al mijn opdrachten is in het begin onduidelijk welke processen er zijn en welke afspraken er in de organisatie bestaan. In het verleden heb ik daar vaak lang over gesproken en gedetailleerde werkwijzen vastgelegd. En dan moesten dus we nog beginnen! Sinds enkele jaren begin ik in de eerste week direct met een standaardstructuur voor de processen (als die er nog niet is) en een aparte directory voor wijzigingen. Vanaf dat eerste moment heeft het team dan al het gevoel dat ze beter georganiseerd zijn, dat ze eindelijk doen wat al zo vaak is gezegd. Dat maakt verrassend veel energie vrij in het team. Door die motivatie in goede banen te leiden, kunnen de teammanager en ik eenvoudig elke week nieuwe afspraken toevoegen aan de werkwijze.

Door veel doen word je wat doet, je wordt je gedrag.

Wil je meer tips over het beïnvloeden van (ook je eigen) gedrag? Download mijn e-book!

Een van de principes van imPULS is om vanaf het begin op een open manier te kijken naar wat al goed gaat. Zo boek je aanzienlijk sneller resultaten, en heb je ook nog eens een prettigere werksfeer.

Kijken naar wat al goed gaat

De afgelopen jaren heb ik een stevige aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen om beter te worden: ImPULS, goed worden in beter worden!

Een van de principes van de aanpak is om vanaf het begin op een open manier te kijken naar wat er vanzelf al goed loopt. Door goed te kijken naar wat er (niet) goed gaat in een organisatie kunnen er aanzienlijk sneller resultaten geboekt worden op een veel prettigere manier.

Het lijkt zo logisch, en toch gaat het vaak anders. Veel reorganisaties en andere verandertrajecten zijn top down, gebaseerd op een blauwdruk en lijken blind voor wat er al goed gaat in de organisatie. Men kiest voor een populaire voorkeursoplossing die het veranderdoel, zeker in het begin van aan traject, eerder verder buiten bereik brengt dan dichterbij. En zo maak je veel onnodige schade.

Zo werd ik jaren geleden betrokken bij de reorganisatie van een afdeling waarbij er door het managementteam nauwelijks gekeken was naar wat al goed ging bij de verschillende teams. De reorganisatie dreigde vast te lopen en het vertrouwen tussen de teams en de leiding was tot een nulpunt gedaald. Dit had ook direct impact op de productiviteit en het verbetervermogen van de organisatie.

Draai het om

Door de aanpak om te draaien: de teams te betrekken en onder andere goed te kijken naar wat al goed werkte, gingen de resultaten ineens met sprongen vooruit. En dit zonder de doelstellingen van de reorganisatie los te laten.

Als extra beloning had de andere aanpak ook direct een positieve invloed op het vertrouwen en veiligheid binnen en tussen de teams en de leiding. Hierdoor ontstond ook een goede basis om met de teams verder te ontwikkelen. Een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag doorgaat en die veel verder gaat dan door de directie in eerste instantie met hun topdown blauwdruk aanpak voor mogelijk is gehouden.

Vind je het interessant om verder te praten over bovenstaand principe? Schroom niet en nodig me uit. Ik kijk er naar uit.

Mijn advies: zie conflicten niet als probleem maar gebruik conflicten als katalysator voor hogere prestaties. Maak ze een bron van verbetering. Zodat je conflicten gaat zien als een kans om stappen te zetten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan dat begrijp ik zelf al te goed.

Het is logisch dat er conflicten en onenigheden zijn in de dagelijkse samenwerking. Sterker nog, ik denk dat het je helpt als je ervan uitgaat dat er regelmatig conflicten zijn. Beter dan dat je ervan uitgaat dat de wereld perfect is en in harmonie verloopt.

Slecht opgeloste conflicten blokkeren goede samenwerking.

In organisaties zie ik vaak dat conflicten in de weg blijven zitten van een goede samenwerking. Zowel bij management als op de werkvloer. Wantrouwen, onzekerheid, stil zijn, samenwerken op de automatische piloot. Vaak blijft een conflict onderhuids sudderen.

Een pijnlijk conflict

Een aantal jaren geleden heb ik op dit gebied een schrijnend geval meegemaakt. Schrijnend en onbedoeld. Een zéér ervaren medewerker bij een bank had een ongelofelijk lage productiviteit. Zijn werk was het beoordelen van nieuwe aanvragen voor het aanvragen van een bankrekening. Bij nadere analyse bleek dat de man bij iedere aanvraag de gehele bijbehorende procedure opnieuw doorlas omdat hij geen fout wilde maken. Dit deed hij al jaren nadat hij in een conflict met zijn toenmalige manager bijna ontslagen was omdat ze ruzie hadden gehad vanwege een fout die was gemaakt. Dat overkomt me nooit meer, had hij besloten, en zo geschiedde. Het hoeft geen betoog dat het vertrouwen in de organisatie op dat moment ook erg laag was geworden.

Constructief conflict of niet uitgesproken irritatie?

De organisatieadviseur en schrijver Lencioni heeft een interessante kijk bedacht om naar team functioneren te kijken. Het constructieve conflict heeft hierin een interessante plek. Het is de link tussen vertrouwen en betrokkenheid.

Zie hier een interessante speech van Lencioni waarin hij ingaat op de dysfunctions of a team.

Hoe meer organisaties ik begeleid in organisatieontwikkeling, hoe sterker de overtuiging is geworden dat het kunnen voeren van constructieve conflicten bepalend is voor de kracht van organisaties. Het speelt zowel binnen (management-)teams als tussen teams. Vertrouwen is nodig als basis met het kunnen voeren van constructieve dialogen als haar hoeder.

Op directieniveau is het thema zo mogelijk nog belangrijker. Bij een directieteam dat ik begeleidde vanwege de slechte prestaties gebeurde het volgende. Het was een MT-vergadering waar de directeur zelf niet bij was in verband met ziekte. Tijdens de meeting kwamen al snel irritaties over de directeur over de tafel. De steeds duidelijkere verwijten bereikten hun hoogtepunt tijdens het bespreken van nota bene het jaarlijkse uitje.

Gebruik conflicten als katalysator voor hogere prestaties.

Toen ik dit ter sprake bracht en vroeg wat hier nu gebeurde, was er eerst de verdediging van de gang van zaken en nog meer argumenten. Er werd eerst wat gelachen, maar in het gesprek daarna begonnen de mensen aan tafel het toch ook een rare manier te vinden. Er werd besloten dat dit niet goed was, dat het al een aantal jaren speelde en dat het veel energie kostte en ook ten koste ging van de productiviteit. De kern van de slechte samenwerking lag gelukkig wel op tafel. In de weken daarna hebben we grote stappen kunnen zetten en groeide het vertrouwen en de samenwerking. Daarom, gebruik conflicten als katalysator voor hogere prestaties.

Goede constructieve conflicten voeren is niet altijd makkelijk maar heel goed te leren, en het kan ook een wind zijn die door de organisatie gaat en die leidt tot een andere cultuur. Het begint met de wil en de durf om het aan te pakken, in combinatie met eenvoudige gesprekstechnieken. Het scheiden van mens en zaak zijn belangrijk en ook dat je aangeeft waar je behoefte aan hebt in plaats van dat je iets vindt van de ander.

Herken je het thema van deze blog en wil je daar meer over weten neem dan contact met me op. Twijfel niet, een gebrekkige samenwerking kan erg destructief zijn. Klik hier voor een gezamenlijke sessie.

Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. De primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Klantvraag.

“Wij willen een nieuwe cultuur en organisatie structuur die beter past bij de ontwikkelingen die we zien in onze dienstverlening. Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan de inhoudelijke kwaliteit van onze begeleiding, maar ze stellen ook hogere eisen aan de flexibiliteit in de projectbegeleiding. Wij denken dat hiervoor een andere manier van denken en doen nodig is binnen onze organisatie maar dat daar ook een andere organisatie structuur bij past. Implementeer nieuwe structuur. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid.”

Opdracht: Implementeer nieuwe structuur. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid.

 • Implementeer nieuwe structuur. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid. Implementeer de nieuwe formele organisatie inrichting zodat we een nieuwe groeifase in kunnen gaan.
 • Combineer dit met het lijnmanagement van twee operationele teams.
 • Steun medewerkers en lijnmanagement zodat de hele organisatie groeit naar een grotere zelfstandigheid en meer eigenaarschap.
 • Harmoniseer en verbeter de werkwijze en het ontwikkelen van de medewerkers met continu verbeteren.

Zie de link naar imPULS voor mijn aanpak om iedere dag beter te worden.

Aanpak.

 • Basis op orde:
  • implementeren nieuwe organisatiestructuur conform het aan de OR voorgelegde en goedgekeurde organisatieadvies;
  • inrichting op teamniveau, inclusief managen nieuwe kansen en teleurstellingen;
  • zorg dat iedere medewerker zich op zijn of haar plek voelt met de nieuwe taken en doelen, zodat het werkplezier toeneemt;
  • realiseren van veilige omgeving.
 • Comfortabel worden:
  • uitbouwen van wat er al is;
  • verder harmoniseren nieuwe werkwijze zodat we minder fouten maken;
  • stimuleren en medewerkers betrekken bij ontwikkeling team omdat we dan beter gebruik maken van de kwaliteiten van de collega’s.
 • Doorontwikkelen:
  • harmoniseren van processen en werkwijze samen met de collega’s zodat zij zich eigenaar voelen van hun eigen werk;
  • met mensen individueel in gesprek voor hun persoonlijke ontwikkeling;
  • doorgroeien naar zelfsturing van de teams.

Resultaten.

 • Ingerichte formele nieuwe organisatie die de nieuw werkwijze ondersteunt.
 • Basis daadwerkelijk op orde zodat er helderheid is en prettig functionerende teams.
 • Medewerkers en collega managers die zich ontwikkelen.
 • Meer eigen initiatief door management.
 • Beter verbeteren zodat er snellere en betere processen zijn gerealiseerd.
 • Zelf organiserende teams waardoor ontwikkeling van mensen en teams groeit.
 • Veel dynamiek en eigenaarschap.

Implementeer nieuwe structuur. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid. Met imPULS kom je verder.

 • Gericht op een concrete vertaling van productiedoelstellingen naar de productie.
 • Een concreet plan voor organisatieontwikkeling.
 • Concretiseren de strategie naar dagelijkse verbetering met de 3458 methode: kwartaaldoelen (3 maanden), maanddoelen (4 weken) en weekdoelen en dagelijkse verbeteringen volgens de agile manier van werken. Deze werkwijze is inspirerend en stimulerend.

Kenmerkend is dat we direct met de teams aan de slag gingen zodat we direct impact hadden op het samenwerken, leren en presteren. Naast de primaire productie doelstellingen zijn we direct aan de slag gegaan met de onderliggende vaardigheden zoals beter samenwerken, beter verbeteren en sturen op gedrag volgens de imPULS methode.

Recommendations?

Zie de testimonials pagina op deze website voor de review van deze opdracht. Voor meer testimonials zie ook mijn linkedinpagina.

Samenwerken met een externe partner begint met hard werken. Ton, de accountmanager van de software leverancier vraagt het nóg een keer: ,,We zitten hier toch als partners?”. Het is nu wel duidelijk. Op dit moment zitten de partijen niet als partners aan tafel. Sterker nog, het partnership is verder weg dan ooit.

Alle alarmbellen gingen rinkelen. Waarom zeggen de aanwezigen niet wat ze denken? Wat is er aan de hand? Ton is serieus en heeft een vragende blik in zijn ogen. Hij geeft aan dat zij, als leverancier in het verleden zoveel extra hebben gedaan in de relatie. De wederpartij twijfelt. Zij ervaren dat niet zo. De medewerkers aan tafel hebben het gevoel dat zij soms geplet worden tussen de afspraken van de leverancier met de directie en de dagelijkse praktijk. Als dit je partners zijn, waar heb je dan nog concurrenten voor nodig?

Voor Ton lijkt het niet-functioneren van het partnership een emotioneel issue bij de opdrachtgever, die angst heeft en koudwatervrees om met het nieuwe product te werken. Ton vraagt waarom de medewerkers van de opdrachtgever op de rem trappen.

Waarom wordt er op de rem getrapt? De medewerkers van de ICT afdeling van de bank vinden dat de leverancier onvoldoende ondersteuning levert bij het implementeren van dit complexe product in de organisatie. De ICT medewerkers zitten dagelijks met de gebruikers aan de telefoon te praten over functionaliteiten die niet werken.

En dan zie je het …

Saskia, de CIO van de bank heeft door wat hier gebeurt en beseft dat de partijen met heel andere ideeën aan tafel zitten. Ze toont lef en gooit het gesprek open. Ze stelt voor om eerst even met zijn allen een stap achteruit te zetten en afstand te nemen voordat er verder gepraat wordt over samenwerking. Saskia vraagt: ,,Wat vinden we eigenlijk van elkaar en onze samenwerking?”

Door deze interventie redt Saskia het partnership. Iedereen krijgt de ruimte om aan te geven wat de verwachting is van de samenwerking en wat de behoefte is om prettig samen te werken. Er wordt zorgvuldig voor gewaakt dat mensen niet gaan klagen over de andere partij. Het werkt.

Meer lezen over samenwerken? Lees ook 60/40 – Doe wat extra’s.

In plaats van samen naar de afgrond gaan ze nu samen bergop. Dat ging niet vanzelf, maar met het lef om open te zijn over elkaars verwachtingen en over elkaars mogelijkheden is de samenwerking op een hoger niveau gekomen. Een samenwerking waarin daadwerkelijk samen gekeken wordt hoe de bank en de software leverancier het product beter kunnen maken. Voor de software leverancier is een tevreden grote en bekende klant in dit segment van onschatbare waarde.

Samenwerken begint met hard werken.


Wat begint als vriendendienst en oprecht partnership kan eindigen in een Shakesperiaans drama. Gelukkig hebben de partners in deze case dat op tijd ingezien. Samenwerken begint met hard werken. De samenwerking is steeds intensiever geworden. Is het leuker? Ja, maar dat is eigenlijk niet de goede vraag. Want de partijen hebben geleerd zeer eerlijk tegen elkaar te zijn. Uiteraard op een respectvolle manier. Is de samenwerking stimulerend? Ja, absoluut. Er is een intense samenwerking die de medewerkers van beide partijen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Bij veranderingen wordt zelden gestart met verbinden. Vreemd, zonder fundament geen dak, zonder wortels geen groei. Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen. Toch krijg ik vaak de vraag: Hoe bereik je gedragsverandering? Een van mijn tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding. Start hiermee, je moet het toch samen doen. En onzekerheid en gebrek aan veiligheid kunnen desastreus zijn voor de verandering.

De waarde van verbinding

Zo merk ik zelf iedere keer als ik bij de start te veel bezig ben met de doelen of de analyse. Laatst had ik een gesprek met een business unit manager en we realiseerden ons ineens dat we allebei vooral met ons eigen verhaal bezig waren. De spraakverwarring was groot en kleine irritaties begonnen op te komen. 

Gelukkig waren we alert en zijn we halverwege opnieuw begonnen. Door voortdurend te verbinden vanuit het besef dat we allebei OK zijn, gingen we beter naar elkaar luisteren en lieten we ons niet langer afleiden door schijnbare verschillen. En zo kwamen we tot nieuwe inzichten. Inzichten die nodig waren om samen de verandering te leiden. 

Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen en dat zorgt er weer voor dat mogelijke problemen of vragen over de verandering open en eerlijk ter sprake gebracht worden. Als er een goede verbinding is dan draagt dat bij een het goed bespreekbaar maken van zorgen en ideeën. De waarde van een goede verbinding kan nauwelijks overschat worden. Een goede verbinding is positief voor het onderlinge vertrouwen, voor constructief overleg en voor betrokkenheid bij de gezamenlijke doelen.  

Een van mijn tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding.

Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen. Dat bleek maar weer eens bij een mooie ervaring die ik laatst had bij één van mijn opdrachten. De nieuwe directeur startte direct met persoonlijke gesprekken en was duidelijk over zijn visie op de verbinding en samenwerking binnen het managementteam. Bepalend was de wijze waarop hij dit deed: open, eerlijk en vragend. Dat was een behoorlijke schok voor het zittende managementteam maar na de aanvankelijke schok kwam er veel energie vrij die nodig was voor de andere veranderingen.

Tips om verbinding te maken en in stand te houden: 

 • Begin met de vaststelling dat jij en je gesprekspartners allen OK zijn.
 • Zie iedereen als mens met zijn of haar eigen doelen, talenten, moeilijkheden en wensen.
 • Vraag naar iemands doelen en wensen.
 • Wees jezelf en wees duidelijk over je eigen doelen.
 • Luister.
 • Blijf rustig en neem de tijd.
 • Praat niemand naar de mond.

In een ander over gedragsverandering beschrijf ik hoe je je eigen gedrag kunt veranderen door het te gaan doen: worden wat je doet. Een erg interessant fenomeen. Wil je meer weten over ander gedrag bij veranderen lees dan mijn e-book.

Soms lees je een interview en denk je: ”Dat had ik ook kunnen zeggen”. Dat was exact de gedachte die ik had toen ik het interview met Ben Tiggelaar las. Hij zei: ”Het veranderen van gedrag is dé bottleneck als het gaat om het doorvoeren van veranderingen in organisaties.” Ik ben deze bottleneck in mijn praktijk ook veel tegengekomen.

Maak het aantrekkelijk.

En daarom is het is wat mij betreft wonderlijk dat er bij verandertrajecten zo weinig aandacht en creativiteit gaan naar het makkelijk maken van gewenst gedrag. Want als iets aantrekkelijk is om te doen, dan doen mensen het vanzelf. Meestal wordt er echter zonder nadenken iets nieuws “uitgerold” over de medewerkers.

Het mooie is dat het makkelijk maken van gewenst gedrag vaak heel goed mogelijk is. Het enige dat je hoeft te doen is goed nadenken. Als je met beschermende handschoenen moet werken dan trek je die sneller aan als ze op de juiste plek liggen dan wanneer je ze moet zoeken. En als ze dan ook nog mooi zijn en fijn zitten dan zijn dat extra redenen om de handschoenen te dragen. En als je dan ook nog eens een complimentje krijgt van je collega, dan zullen de meeste mensen de handschoenen met plezier gaan dragen.

Een ander voorbeeld: stel je bent frontoffice medewerker bij een verzekeringsmaatschappij. Jullie hebben afgesproken (bijvoorbeeld in de visie) dat jullie je best doen om klanten direct te helpen en een goed gevoel over de dienstverlening te geven. Dan is het handig om een potje te hebben van €500 dat je in kunt zetten bij noodgevallen.

Laatste voorbeeld: als een minister zijn privé mail gebruikt voor staatszaken omdat zijn werkmail zo moeilijk doet, dan moet het toch mogelijk zijn om die minister thuis te helpen? Zodat zijn werkmail thuis makkelijker werkt dan zijn privémail. Je kunt er zelfs een goed password bij geven. Ikmagmijnprivemailnietvoormijnwerkgebruiken%01 bijvoorbeeld.

Meer lezen over gedragsverandering? Lees ook deze column.

Veranderen van gedrag is de bottleneck voor veranderingen in organisaties.

Dus, als je aan een verandertraject begint, heb het dan niet alleen over de vergezichten en het belang voor de organisatie. Kijk ook naar praktische dagelijkse gedragingen en bedenk hoe je die zo makkelijk mogelijk kan maken.

In mijn aanpak imPULS maak ik gebruik van een gestructureerde manier voor het analyseren van het gewenste, maar ook van het ongewenste gedrag. Zo kom je sneller tot het gedrag en de resultaten die je wenst. Doorbreek de oude patronen in je organisatie en maak eindelijk de stap naar beter organiseren en fijner samenwerken. Neem contact met me op als je meer informatie wilt over mijn aanpak.

Iedere dag beter worden? ->> Lees meer over organisatie ontwikkeling met imPULS

Organisaties willen graag allerlei veranderingen doorvoeren, maar weten regelmatig niet hoe ze samen tot ander gedrag moeten komen. Niet voor niets verdwijnt de energie zo langzaam uit de ooit zo hoopvol begonnen veranderprogramma’s. Ook LEAN-trajecten eindigen om die reden vaak in een teleurstelling. Weinig ander gedrag, weinig resultaat. Daarom is het tijd om het anders te doen: Nieuw elan voor lean met OBM.

Tijdens het jubileumcongres van ADRIBA – Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de VU School of Business and Economics Executive Education (25 november 2021) heb ik een workshop mogen geven: Nieuw elan voor lean met OBM.

Duurzame gedragsverandering met OBM

De lean aanpak is een krachtige en effectieve aanpak voor betere prestaties van je organisatie. Toch is het opvallend dat er bij lean werken vaak zo weinig kennis is van effectieve gedragsinterventies. En niet alleen bij lean, bij de meeste ontwikkel concepten die ik tegenkom bij organisaties ontbreekt deze kennis.

En ja, dat is heel jammer. Want je kunt wel iets leuks bedenken en daar veel argumenten aan wijden, maar als er in de praktijk weinig of niets veranderd heeft het toch weinig zin. Duurzame veranderingen zijn alleen duurzaam als het gedrag duurzaam verandert. Met OBM kan dat.

De combinatie lean en OBM is ijzersterk

Ik vind het prettig dat ik op het ARDIBA congres een lans mocht breken voor lean in combinatie met een effectieve en positieve manier van gedrag veranderen. Met dank aan Joost Kerkhofs en Dr. Marius Rietdijk voor deze mogelijkheid.

Vind je het interessant om verder te praten over succesvol werken met lean en OBM? Wil je ook nieuw elan voor je lean traject? Schroom niet en nodig me uit voor een gesprek.

Wil je meer lezen over OBM en continu verbeteren? Lees dan mijn artikel over succesdwang, een grote barrière voor verbeteren.

The bold stroke and the long march.

Ben mild als het gaat om het maken van een fout maar streng als het gaat om opgeven. Ben je begonnen? Dan moet je natuurlijk vooral volhouden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op de zeepkist staan is leuk en eenvoudig, maar een verandering daadwerkelijk doorvoeren is vers twee. Dat kost veel tijd en inspanning. The bold stroke and the long march, zoals de Amerikanen zeggen.

Ook veranderen zélf gaat niet altijd even soepel. In een organisatie (en privé) begrijp je elkaar snel verkeerd. En als je elkaar verkeerd begrijpt, parkeer je beschuldigingen aan het adres van de ander dan even en maak een herstart. Soms heb je enkele herhalingen nodig voordat je elkaar precies begrijpt.

Meer tips over gedragsverandering? Download het e-book: 11 tips voor gedragsverandering.

Ben mild als het gaat om het maken van een fout…

Het doet me denken aan een interview met Erica Terpstra dat ik een tijd geleden hoorde. Ik weet zelfs nog waar ik was en wat ik deed. Ik zat in de auto en reed net de snelweg af en was op weg naar het bos. De zon scheen door de bomen. Het was prachtig. Er hingen nog wat regendruppels aan de bladeren, en er waaide wat wind door het open raam.

Het interview met Erica Terpstra was op de radio en ik bleef luisteren. Dat ze een beetje op mijn moeder lijkt zal ook wel bijdragen aan dat ik het leuk vind om naar haar te luisteren. De interviewer vroeg hoe ze erin geslaagd was de overtollige kilo’s kwijt te raken. Ze vertelde waarom het nu wel gelukt was om af te vallen, terwijl dat enkele verwoede pogingen in het verleden niet gewerkt had.

Wil je meer weten over wat de les van Erica kan beteken voor jouw organisatie? Neem dan contact op via het formulier.

… maar streng als het gaat om opgeven

“In het verleden was het zo dat als ik een toch taartje nam dacht ik, och de dag is toch kapot. En dan nam ik nog maar een taartje. Ik was streng voor mezelf en tegelijkertijd niet. Dat maakte me afhankelijk en het kostte me energie in plaats van dat het energie opleverde. Ik lette meer op wat niet goed ging dan wat op wel goed ging. En als het zo een paar dagen niet goed ging dan duurde het niet lang voordat ik mijn doelstellingen minder serieus begon te nemen. En even later parkeerde ik ze helemaal voor de rest van het jaar. “

De les van Erica Terpstra

Wat is nu de sleutel tot haar succes, waarom lukte het nu wel? Erica vertelt: “Nu ben ik veel milder. Ik kijk naar wat ik al bereikt heb en blijf minder hangen in de teleurstelling. En als het een keer niet lukt? Als ik zondigde, dan was het jammer maar ging ik gewoon weer door. Een fout maken is menselijk, opgeven is niet gewenst!” De les van Erica was duidelijk:

 • Stel je doelen.
 • Maak een fout niet te groot.
 • Ga gewoon door en ben mild voor jezelf.
 • Heb aandacht voor wat je al bereikt hebt.

Mental contrasting.

Wat ook nog bij kan dragen is de psychologische methode van mental contrasting: realiseer je dat het moeilijk is. Negeer de juichverhalen over hoe leuk en gemakkelijk verandering altijd is. Dat is namelijk nonsens, er zijn ook momenten van moeilijkheid en stroperigheid. Je bent immers bezig je oude gewoonten af te leren. Het lijkt op de geboorte van een kind: voor veel ouders is dat niet alleen de verwachte roze wolk. Het idee dat alles in één keer succesvol moet zijn, is onrealistisch en vormt een enorme belemmering voor verandering. Vergeet daarom niet: ben mild als het gaat om het maken van een fout maar streng als het gaat om opgeven.

Deze grote zorginstelling biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van haar woonzorgcentra.

Klantvraag – professionaliseer supportdesk.

Professionaliseer supportdesk bij ondersteunende dienst zorg: help ons om het niveau van de Support Desk op alle onderdelen naar een hoger niveau te brengen zodat zij de andere teams kan helpen om professioneler te worden.

De afstemming met Vastgoed, Facilitair en ICT moet beter. De Support Desk is de spin in het web. Als de Support Desk beter gaat functioneren gaan ook de andere teams beter functioneren. Een belangrijk overall doel is daarom ook het verbeteren van de samenwerking met de andere teams en zelf professionaliseren richting de klanten.

Een tijd geleden is men gaan werken aan de professionalisering van de gehele afdeling. Deze beweging is sterker aan het worden en begint ook door te dringen tot de rest van de organisatie. Het management van de ondersteunende dienst heeft aangegeven dat het belangrijk is dit momentum nú te benutten. Ook om te voorkomen dat het inzakt.

Opdracht – professionaliseer supportdesk.

 • Help een stevig Support desk team te realiseren dat:
  • procesmatig werkt;
  • sturend is in de samenwerking met ICT, Vastgoed en Facilitair;
  • planmatig werkt;
  • de informatiehuishouding op orde heeft.
 • ondersteun en coach de teammanager Support Desk bij de aansturing van het team, speciaal in relatie tot de afstemming met de resultaatgebieden ICT, Vastgoed en Facilitair.

imPULS is mijn aanpak om iedere dag beter te worden ->> Lees meer over organisatie ontwikkeling met imPULS

Mijn aanpak – imPULS.

Samen met het supportdesk hebben we de werkwijze vastgesteld en vastgelegd in processen. Deze processen zijn verder afgestemd met de teams waarmee samengewerkt wordt.

Vanuit die beschrijvingen zijn we er aan gaan werken dat iedereen op de afgesproken manier samenwerkte.

Dit hebben we gedaan vanuit de 3458 techniek (onderdeel van imPULS): de einddoelen hebben we vertaald naar kwartaaldoelen (3 maanden), die hebben we weer vertaald naar 4 weken (ongeveer 1 maand) en die hebben we weer vertaald naar week- en dag activiteiten en doelen. Deze werkwijze werkt inspirerend en stimulerend.

Vervolgens zijn we al doende met de teams aan de slag gegaan om naast de primaire doelstellingen te werken aan de onderliggende vaardigheden zoals beter samenwerken, beter verbeteren en sturen op gedrag volgens mijn methode imPULS.

Resultaten.

 • Gedragen en gedeelde werkwijzen en procesbeschrijvingen. Niet alleen op papier maar juist ook in de praktijk.
 • Mensen en teams spreken elkaar aan op een positieve manier.
 • Minder brandjes blussen en meer structurele verbeteringen.
 • Betere klantgesprekken.
 • Het afmaken van projecten en plannen. Iets dat in het verleden vaak niet lukte waardoor veel projecten niet werden afgerond.
 • Maandelijkse overzichten van de belangrijkste issues. Leidend tot een betere verantwoording en tot een snellere verbetercyclus.

Professionalsering bij ondersteunende dienst zorg, zo krijgt het vorm. Meer resultaat door beter verbeteren en effectiever gedrag met imPULS. Lees ook mijn artikel over continu verbeteren door iedere dag een stapje te zetten.

Benieuwd wat klanten van mijn dienstverlening vinden? Kijk bij testimonials