U bent hier:

Organisatie Verbeteranalyse

Hoe staan we ervoor?
Dat wil je als manager graag weten. Je wilt je business unit, afdeling en team laten groeien. Je wilt graag verbeteren. Maar waar steek je je tijd, geld en energie in? De Lean Organisatie verbeteranalyse geeft je inzicht in de huidige status van de organisatie op het gebied van continu verbeteren. De analyse kan ingezet worden als quick scan en 0-meting als een manager zijn business unit, afdeling of team door wil lichten.

Met de Lean Organisatie Verbeteranalyse krijgt u een ‘foto’ van uw organisatie. Deze foto vertelt u helder en objectief hoe ver u bent in het groeien naar een Operationeel Excellente (Lean) organisatie. Uitgesplitst naar een aantal relevante thema’s ziet u uw foto terug in een zogenaamd spindiagram. Zo weet u exact in een oogopslag wat al goed gaat en waar kansen liggen om te verbeteren.

Hoe werkt de Lean Organisatie Verbeteranalyse?
Het uitvoeren van een Lean Organisatie Verbeteranalyse neemt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, 2 tot 3 weken in beslag en bestaat uit een aantal stappen.

Na de voorbereidingsfase, waarin alle praktische afspraken worden gemaakt en ingepland, starten we met een kick off voor alle betrokken. Aan de hand van een korte uitleg en een interactief spel worden alle deelnemers direct meegenomen in het doel, nut en aanpak van de Lean Organisatie Verbeteranalyse.

En dan start de uitvoering van de Lean Organisatie Verbeteranalyse! Met behulp van een uitgekiende vragenlijst, ingevuld door medewerkers en management, en door op de werkvloer te observeren wordt de foto van de huidige werkwijze en effectiviteit van uw organisatie gemaakt en de relevante hoofdprocessen opgetekend! De interviews met diverse medewerkers en managers completeren het beeld.

De Verbeteranalyse bieden wij aan in een aantal varianten:
1.    De Lean Organisatie Verbeteranalyse Basis.
2.    De Lean Organisatie Verbeteranalyse Extra uitgebreid.
3.    De Lean Organisatie Verbeteranalyse Resultaatafspraken.

Wij bespreken graag welke variant het beste bij je past. Mail of bel ons!