U bent hier:

Klantreis

Met een Klantreis krijgt u inzicht in wat uw klanten drijft, wat zij eigenlijk willen, waaraan zij zich ergeren en heel belangrijk: waarvoor zij zouden willen betalen.

De Klantreis is een methode om goed inzicht te krijgen in de behoeften en de wensen van klanten. Het is een intensief traject, waarin wij samen op zoek gaan naar (latente) behoeften en wensen van huidige of toekomstige klanten. Dit doen wij door ons te verdiepen in deze doelgroep, in de huid te kruipen en ter plekke te zien en te horen wat hen bezighoudt. Concreet betekent dit een serie bezoeken bij de doelgroep op locatie, diepte-interviews en een grondige analyse van een vooraf gedefinieerd marktsegment.

Op zoek naar klantinzichten
Een succesvolle innovatie of verbetering valt of staat bij de aansluiting van het product of dienst op de behoefte in de markt. Bij regulier marktonderzoek zoek en vraag je naar de huidige status van zaken. Bij een Klantreis gaan wij op zoek naar klantinzichten die iets vertellen over de toekomst, die richting geven aan een ontwikkeltraject. De Klantreis dient vaak als start van een innovatie of verbeter project, om vervolgens de klantbehoefte te vertalen in een concreet product of in dienstconcepten en een sluitende businesscase.

Wat krijg ik uiteindelijk?
De Customer Journey biedt inzicht in de toekomstige behoeften van klanten, die het startpunt vormen voor het verbeteren van de processen of de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

De basisaanpak bevat de volgende elementen:

  • scoping en kick-off-sessie met een team van opdrachtgever
  • 5-7 interviews met klanten (is uit te breiden)
  • Klantreis met touchpoints op posterformaat
  • presentatie van de belangrijkste inzichten

De Klantreis is inclusief alle workshopmaterialen en voorbereiding van de sessie, maar exclusief verdere uitwerking van de resultaten en de vertaling naar productconcepten en processen.