U bent hier:

Training: GRIP op veranderen! - Hoe zorg je dat ze het doen?

Informatie? Klik hier.

70% van de LEAN initiatieven levert te weinig op omdat medewerkers de bedachte werkwijze onvoldoende uitvoeren. Een belangrijke reden hiervoor is ineffectieve sturing op houding en gedrag. Veel energie wordt besteed aan uitleggen, dwingen en duwen. Sturen met positieve bekrachtiging en slim stellen van (kleine) doelen wordt nauwelijks gebruikt om samen iets te bereiken.

Duurzaam en intrinsiek.
VeranderVisie heeft een interactieve training van twee dagen waarin deze zaken wel terug komen. Effectief beïnvloeden is niet alleen goed voor de (team)managers, ook de medewerkers waarderen (belonen) de positieve aandacht en open benadering met het toepassen van het gevraagde gedrag en de juiste houding.

De deelnemers aan de training leren de basisbeginselen van effectief gedrag beïnvloeden. Deze beginselen zijn praktisch toepasbaar, werken op basis van positieve bekrachtiging, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en leiden tot duurzame intrinsiek gedragsverandering. Om de opbrengst van de workshop te maximaliseren verwachten wij dat de deelnemers een concreet (proces)verbeterplan uit hun organisatie meenemen. Tijdens de twee dagen van de training verbeteren we samen de meegebrachte verbeterplannen zodat de toepassing leidt tot duurzame gedragsverandering.

Wat biedt de training? In de training komt het volgende aan bod:

 • het basis beïnvloedingsmodel: ABC – antecedent/behavior/consequence;
 • specificeren van het gewenste gedrag en het "shapen" (boetseren) van de kerngedragingen die nodig zijn voor een succesvolle verandering;
 • integreren van het OBM-gedragsmodel in de LEAN-Kaizen aanpak;
 • toepassen van het ABC Model en de Impact Analyse op implementatie;
 • gebruik van Gemba walks/coachen op de werkvloer voor maximalisatie van het veranderresultaat op basis van positieve bekrachtiging;
 • het bekrachtigen van gedrag op basis van de ontwikkelde prestatie dialoog;
 • kunnen overdragen van het basismodel aan collega’s en medewerkers.

Voor wie?

 • managers
 • veranderaars
 • LEAN implementatie verantwoordelijken

Voor diegenen die veel bezig zijn met (continu) verbeteren van de werkwijze. In deze training zijn de basisbeginselen van gedragsbeïnvloeding volgens de behavior management school toegespitst op het verkrijgen van het gewenste gedrag in operationele situaties. Denk hierbij aan administratieve front- en backoffices, call centers. De principes zijn echter breed toepasbaar en in de training zullen ook leuke voorbeelden uit de sport en het opvoeden van kinderen terugkomen. Daarnaast leidt werken volgens deze principes tot een plezieriger werksfeer, betere resultaten en hogere leereffecten.

Programma en tijdsbestek.

 • Invullen vragenlijst en inlezen op basis van enkele artikelen
 • drie vrijdagen met inbreng van eigen case
 • Individueel follow-up gesprek na twee maanden

Nadere gegevens

 • Omvang van 4 – 8 deelnemers
 • Locatie: omgeving Utrecht
 • Investering: €1.195, excl btw
 • Studiemateriaal (wordt verstrekt):

  1. slides van de training
  2. Boek: Bringing out the best in people, door Aubrey Daniels
  3. Boek: de kunst van Kaizen, R. Maurer  

Interesse?  Neem contact met ons op.