U bent hier:

Team samenwerking

Samenwerken. Samenwerken is een thema waarbij we ervoor kiezen om eerst van u te weten hoe uw teamsamenstelling nu is en wat er verbeterd moet worden aan de samenwerking. Heeft u bijvoorbeeld een compleet nieuw team gecreëerd? Of zijn er na een fusie of reorganisatie nieuwe teams samengesteld, die beter moeten samenwerken?

Teamroltraining en Leren samenwerken zijn de basis voor teamprestaties. Teamroltraining doen we op basis van de Insights methodiek. Daarbij gaan we eerst op zoek naar de specifieke gedragskarakteristieken van ieder teamlid. Niet wie iemand is binnen het team, maar hoe en waarom iemand bepaald gedrag laat zien. Dit inzicht in elkaars gedragskenmerken verduidelijkt veel over het wel of niet slagen van de onderlinge samenwerking. Een veel gehoorde opmerking is: “Oh nu snap ik waarom hij/zij zo doet!”.

We gebruiken het model van Lencioni als “praatmodel” om samen te komen tot een effectief, inspirerend en leuk samenwerkend team. Door de theorie en de teamopdrachten ervaart men dat verschillen niet in de weg staan voor een betere samenwerking maar juist hier een essentiële voorwaarde voor zijn.