Teamscan

De Teamscan is vaak de eerste stap na de oriëntatie en heeft als doel om de huidige situatie en randvoorwaarden voor een continu verbeter cultuur in kaart te brengen. In deze stap voeren we de Lean-Teamscan uit. Deze scan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Enquête onder medewerkers, teamleider en de manager.
  2. Interviews met management en eventueel een documentstudie.
  3. Observaties en interviews op de werkvloer.
  4. Terugkoppeling aan teammanager. Uit te breiden met terugkoppeling aan team en manager.

Alle onderdelen zijn gericht op het in kaart brengen van de bestaande gedachten, het gedrag en het gevoel van de medewerkers. Hoe kan dit specifieke team haar prestaties continu blijven verbeteren? Na het uitvoeren van de scan volgt een advies- en doelen gesprek met de manager en de teamleider.

Tijdens dit gesprek worden op basis van de uitkomsten van de scan, doelen gesteld ter vergroting van de continu verbetercultuur. Bijvoorbeeld: creëren van duidelijkheid over de organisatie strategie, het maken van een dashboard ter monitoring van team-prestaties of het vergroten van het gevoel van veiligheid binnen het team.

De Lean-Teamscan en terugkoppeling hierop, kost gemiddeld 6 werkdagen.