Top-organisatie in 3 stappen.

Excellente organisaties zijn organisaties die continu verbeteren. Ik heb de afgelopen jaren veel organisaties begeleid die structureel wilden verbeteren maar die daar niet in slaagden. Op basis van die ervaring ben ik tot de conclusie gekomen dat de groei naar een continu verbeterende excellente organisatie alleen mogelijk is als je de volgende drie pijlers op orde hebt:

  • Basis in balans
  • Interactie op topniveau
  • Robuust verbeteren

Werken aan een toporganisatie is werken aan de balans in de organisatie, aan de interactie en aan continu verbeteren. Continu verbeteren is geen project, het is een manier van werken.

Ja, er zijn natuurlijk tal van projecten, maar het realiseren van een excellente organisatie door continu verbeteren betekent dat je voortdurend werkt aan je organisatie om te zorgen dat je dienstverlening iedere dag opnieuw beter en betere wordt.

Daarom is het besluit om een excellente organisatie te worden door continu verbeteren ook een besluit dat je anders gaat samenwerken en dat je je werkwijze iedere keer opnieuw gaat onderzoeken en verbeteren. Continu verbeteren is een mindset!

Deze mindset betekent impliciet ook direct dat de stijl van leidinggeven verandert in Coachend leidinggeven. Daar is veel over gesproken, maar in wezen betekent het vooral dat je je best doet om medewerkers te coachen om het beste uit zichzelf te halen. En hoe beter dat lukt, hoe beter dat is voor jou als manager. 

Continu verbeteren is het beste te typeren als een continu proces waarin dag in dag uit stapjes en stappen gemaakt worden om verbeteringen in de productie te bereiken. Dag in dag uit stappen zetten en effectief samenwerken is niet radicaal, maar iedere week een procent verbetering is dat wel.

In eerste instantie gaat het om verbeteringen in het proces en de activiteiten zelf, maar als er stappen gemaakt worden in de volwassenheid dan worden er stappen gemaakt in de ketenprocessen, de dienstverlening, het management en leiderschap, de cultuur en het gedrag van de operationele organisatie. VeranderVisie werkt met LEAN en OBM (Organisational Behavior Management), twee methoden die elkaar versterken op weg naar een High performance organisation (HPO). Continue verbeteren dient een filosofie en cultuur te zijn bij ieder bedrijf.

In de huidige tijd is het voor jouw bedrijf van belang om voortdurend op het scherpst van de snede te concurreren. Een geoliede operationele uitvoering is daarom belangrijk. Ik ben ervaren in het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Effectief verbeteren is meer dan een korte sprint. Op de lange duur komt het aan op leiderschap en gedrag.

Graag een keer sparren? Nodig me dan uit voor een strategisch gesprek? Laat het me weten.