U bent hier:

Begeleiding traject organisatie ontwikkeling

Als bestuurder of manager heeft u ambities. U wilt met uw organisatie ergens naartoe. Een nieuwe aanpak, meer flexibiliteit, kennis delen, nieuwe prioriteiten, een hogere kwaliteit,… Zulke ambities realiseert u niet alleen. Steeds meer opgaven vragen om een gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Andere manieren van werken vragen om ander gedrag. Vaak krijgen medewerkers daarvoor een training of een coach. Het effect daarvan is beperkt omdat veranderen uiteindelijk niet in mensen zelf, maar tússen mensen gebeurt. Hoe kunt u de ontwikkeling van uw organisatie fundamenteel en op langere termijn borgen?

Onze visie
Continue verbeteren dient een filosofie en cultuur te zijn bij ieder bedrijf. Betere dienstverlening, hogere efficiency, prettiger werken. VeranderVisie werkt met LEAN en OBM, twee methoden die elkaar versterken. Bij de ontwikkeling van een organisatie zijn meerdere processen relevant: besluitvorming, creatie, cohesie, navigeren, persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en samenwerking. Er zijn grote verschillen in de manier waarop mensen leren en ontwikkelen. Niet alles is voor iedereen haalbaar. Organisatieontwikkeling wordt vaak ingericht door een palet aan interventies te lanceren die geen duidelijke samenhang kennen. Een goed ontwerp vertoont die samenhang wel en is bovendien simpel en slank.

Ons aanbod
Wij maken een samenhangend ontwerp. Geen schot hagel, maar gerichte interventies, passend bij de ambities en de mogelijkheden. Een belangrijke voorwaarde is inzicht in de vraag en het leren van mensen. Een tweede voorwaarde is samenhang tussen ontwikkeling van de organisatie als geheel en individuele competenties en drijfveren. Op basis van die voorwaarden ontstaat in co-creatie een soepel lopend verhaal over de ontwerpen met samenhangende interventies op collectief en individueel niveau, in de juiste volgorde. We begeleiden die interventies en/of zoeken naar passende begeleiders. Samen met u  organiseren we het proces en investeren we in de gangmakers in uw organisatie. We laten het niet bij rapporten en adviezen, we laten advies werken.
 
Resultaat
Effectief verbeteren vraagt om de goede methoden en technieken, maar effectief verbeteren is meer dan alleen het toepassen hiervan. Dag in dag uit stappen zetten en effectief samenwerken is niet radicaal. Maar iedere week een procent verbetering is wel radicaal.