U bent hier:

Pas op met laaghangend fruit!

Eenmaal geplukt kan het snel gaan rotten.

Laaghangend fruit en quick wins, wie kent ze niet?

Waarom zou je oppassen met laaghangend fruit? Het is toch heerlijk om wat makkelijke inkoppertjes te hebben? Jawel. Hoor, ik ben alleen voorzichtig geworden. Te vaak lijkt het een excuus om noodzakelijke beslissingen niet te nemen.

Laaghangend fruit wordt vaak genoemd als een team of afdeling wil beginnen met verbeteren. Maar in de loop van de jaren zijn mijn antennes gevoelig geworden als ik iemand vol overtuiging hoor praten over het laaghangende fruit. Vaak leidt het beginnen met het laaghangend fruit tot het stoppen van iedere verdere verbeterpoging omdat het toch goed gaat. Net begonnen met verbeteren en nu al klaar. Zo, dat was makkelijk. Een erg schadelijke vorm van windowdressing.

Te vaak heb ik meegemaakt dat de snelle winsten door teams worden gebruikt om zich te beperken tot cosmetische veranderingen. Soms is de druk om succes te presenteren zo groot dat de teammanager snel “iets” wil presenteren. Laaghangend fruit wordt dan een alibi in plaats van een aansporing tot verbeteren.

Ook gebeurt het regelmatig dat het verbeterteam of de teammanager niet goed kan uitleggen waarom er soms tijd nodig is om structurele verbetering in gang te zetten. Blijvende veranderingen worden zo geblokkeerd. Dat bedoel ik overigens niet cynisch. Vaak is het ook lastig om elkaar te begrijpen.

Redenen om wel aan de slag met het plukken en verkopen van laaghangend fruit? Het presenteren van (kleine) successen om mensen mee te krijgen op de reis van verder verbeteren. En daarmee samenhangend, het presenteren van succes zodat je als verbeterteam of teammanager ruimte krijgt om verder te gaan met het verbeteren. Dus best belangrijke redenen eigenlijk.

In de piramide van Lencioni kun je dit verschijnsel ook mooi een plek geven. Kies je voor de schadelijke variant zoals hierboven beschreven, of kies je voor de kant van het constructieve conflict: én het laaghangend  fruit én de stap naar moeilijkere veranderingen met veel meer opbrengsten?

De plussen van het plukken van laaghangend fruit zijn duidelijk. De minnen worden echter vaak vergeten.