Cases

Mijn opdrachtgevers hebben iets gemeen: ze willen hun prestaties blijvend verbeteren en leren om iedere dag beter te worden. Het is mijn passie om ze daarbij te helpen. Dat deed ik al bij een groot aantal organisaties, groot en klein en in diverse branches. Hieronder een greep uit mijn opdrachten.

Case: Hoogheemraadschap van Delfland

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland nemen ze de zorg voor het water op zich. Zodat alle inwoners van “hun” gebied fijn kunnen wonen, werken én ontspannen in een prachtige waterrijke omgeving.

Bij het asset management team zijn de laatste jaren veel veranderingen blijven steken in de idee- of planfase. Met andere woorden, die zijn in de praktijk niet doorgevoerd. Dat ligt ten dele aan de omgeving van het team de laatste jaren, en het ligt ook ten dele aan de eigen effectiviteit van de medewerkers. De opdracht is om de effectiviteit van de senior medewerkers te vergroten en zo de verandering binnen de afdeling een impuls te geven.

Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Wat hebben we gedaan? Lees hier over de toegenomen effectiviteit van de asset managers.

Hoogheemraadschap Delfland

Case: Zorggroep Almere

Case Zorggroep Almere. Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van haar woonzorgcentra.

De ondersteunende diensten wilde een flinke professionaliseringsstap maken zodat zij de zorgprofessionals nog beter te ondersteunen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Wat hebben we gedaan? Lees hier meer over de zorgprofessionals.

Case: Raad voor Accreditatie

Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Burgers en bedrijven willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten. Met accreditatie verrijkt de RvA dat vertrouwen.

De Raad voor Accreditatie had behoefte aan een interim manager die twee operationele teams zou aansturen. Maar deze nam daarmee ook de verantwoordelijkheid op zich van het implementeren van het programma Doorontwikkeling Operationele Organisatie. Daarbij paste ook een andere managementstijl. Lees hier meer over de doorontwikkeling bij de RvA.

Case: Zeesluis IJmuiden

De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van zijn technische levensduur. Ook is de Noordersluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Zeesluis IJmuiden laat toe dat schepen ook bij laag water vlot en veilig het sluizencomplex IJmuiden kunnen passeren.

De directie van het bouwconsortium had behoefte aan programma om de dagelijkse voortgang flink te verbeteren in verband met oplopende kosten en vertragingen in de oplevering. Lees hier meer over deze case.

Case: a.s.r.

a.s.r. is een verzekeraar die er alles aan doet om mensen te verzekeren op een manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame maatschappij. a.s.r. helpt mensen mensen in Nederland met de schade die ze oplopen. Maar ook als ze een inkomen nodig hebben of als er iets gebeurt met hun gezondheid.

Het management van de business unit en het teammanagement had behoefte aan een verandermanager en LEAN-expert die kon helpen bij de inrichting en ontwikkeling van nieuw op te richten Klantteam. Het klantteam is de blauwdruk voor de nieuwe organisatie en daarom was het slagen van de nieuwe koers.

a.s.r.