Hogere prestaties met imPULS

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Je moet wel, want er komt van alles op je af: toenemende digitalisering, technische innovaties, flexibilisering, een krappe arbeidsmarkt. En je hebt ambities. Je wilt meer wendbaar zijn, agile, lean en gericht op kerntaak en de klant. Je wilt goed worden in beter worden. Een organisatie die continu in ontwikkeling is, blijf vitaal.

Ontwikkeling van een organisatie vraagt veel van mensen op alle niveaus: medewerkers, managers en directie. De ambities van een organisatie kan niemand in z’n eentje realiseren.

Kern

Veel organisaties lopen vast in hun patronen. Ze slagen er niet in om zichzelf aan de haren uit het moeras te trekken en zich te ontwikkelen naar een hoger niveau. En dat is wel nodig. Organisaties zullen zichzelf voortdurend aan moeten passen om bij te blijven. Mensen lopen bij organisaties weg als ze het gevoel hebben dat de organisatie in een kringetje rond draait.

Ik word vaak gevraagd om vastgelopen verandertrajecten weer vlot te trekken. Er zijn veel redenen waarom een verandering vast kan lopen. De  trajecten die ik weer vlot moest trekken hadden een belangrijke gemene deler: de basis in de organisatie en de basis in het verandertraject zelf waren niet op orde. Je kunt hard werken maar als de basis niet goed is, dan is het een zandkasteel in de branding.

Bij een opdracht van enkele jaren geleden waren de taken en bevoegdheden niet helder. Maar  de manager vond het ook moeilijk om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Zowel de basis in de structuur als de basis voor het leiderschap waren onvoldoende waardoor de problemen bleven bestaan ondanks alle goede bedoelingen.

Aanpak

Daarom heb ik imPULS ontwikkeld. De aanpak die leidt tot blijvende prestatieverbetering door ontwikkeling van onderliggende pijlers in de organisatie. Ook nadat ik weg ben! Met imPULS help ik organisaties te transformeren, en managers te inspireren om echte leiders te worden die hun medewerkers aansporen om het beste uit zichzelf te halen.

imPULS is een actie gerichte aanpak gericht op ontwikkeling van de juiste pijlers en het realiseren van een effectief ritme dat gericht is op het uitvoeren van de doelstellingen. We bouwen per direct aan betere prestaties én aan de 4 pijlers van blijvend verbeteren:

  • Proces en werk op orde
  • Uitstekend verbeteren
  • Leidinggevende stuurt, stimuleert en coacht
  • Samenwerken als motor

Het bouwen aan de prestaties en aan de onderliggende pijlers gaat via uitgekiende aanpak die gebaseerd is op de Rockefeller habits-methode en de 3458 methode. De basis hiervan is dat de doelen en acties concreet gemaakt worden voor het komende kwartaal en de komende maand. Dit geeft duidelijkheid en dwingt managers en medewerkers tot duidelijkheid over de te nemen stappen.

Vanaf dag één gaan we aan de slag, hands on, …

Waarom VeranderVisie:

Kijk wat al goed gaat.

De afgelopen jaren heb ik een stevige aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen om beter te worden: ImPULS, goed worden in beter worden!

Een van de principes van de aanpak is om vanaf het begin op een open manier te kijken naar wat er vanzelf al goed loopt. Door goed te kijken naar wat er goed gaat in een organisatie kunnen er aanzienlijk sneller resultaten geboekt worden op een veel prettigere manier.

Leer problemen aan te kaarten.

Een goede dialoog is onmisbaar voor het dagelijkse samenwerken. Het is daarmee de basis voor elke verandering. Een functionerende dialoog draait om luisteren en om het uitspreken van ideeën. Dit zorgt ervoor dat praktische en persoonlijke informatie op tafel komt. En dat vermindert wederom het risico van een mislukte verandering.

Gerelateerde artikelen

Spelen

Ander gedrag? Gemakkelijk!

,
Als veranderen van gedrag de bottleneck is voor veranderingen in organisaties, zoek dan naar mogelijkheden (en maak er dan een sport van) om het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken voor de medewerker.
Doorgaan

Tip voor gedragsverandering: Hou vol, leer en heb plezier.

, ,
De interviewer vroeg hoe ze erin geslaagd was de overtollige kilo's kwijt te raken. Ze vertelde waarom het nu wel gelukt was om af te vallen, terwijl dat enkele verwoede pogingen in het verleden niet gewerkt had.
Zorg voor ouderen

Professionalsering bij ondersteunende dienst Zorg

,
Help ons om het niveau van de Support Desk op alle onderdelen naar een hoger niveau willen brengen zodat zij de andere teams kan helpen om professioneler te worden.

Download het VeranderVisie E-book

Zonder gedragsverandering verandert er weinig. Vaak is het worstelen met houding en gedrag bij verandertrajecten. Jammer, dat hoeft helemaal niet. Lees enkele van mijn beste tips om het (samen) veranderen van gedrag makkelijker te laten verlopen.