Hoe bereik je gedragsverandering? Tip 2: verbind en raak dat niet meer kwijt.

,
Tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding.

Bij veranderingen wordt zelden gestart met verbinden. Vreemd, zonder fundament geen dak, zonder wortels geen groei. Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen. Toch krijg ik vaak de vraag: Hoe bereik je gedragsverandering? Een van mijn tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding. Start hiermee, je moet het toch samen doen. En onzekerheid en gebrek aan veiligheid kunnen desastreus zijn voor de verandering.

De waarde van verbinding

Zo merk ik zelf iedere keer als ik bij de start te veel bezig ben met de doelen of de analyse. Laatst had ik een gesprek met een business unit manager en we realiseerden ons ineens dat we allebei vooral met ons eigen verhaal bezig waren. De spraakverwarring was groot en kleine irritaties begonnen op te komen. 

Gelukkig waren we alert en zijn we halverwege opnieuw begonnen. Door voortdurend te verbinden vanuit het besef dat we allebei OK zijn, gingen we beter naar elkaar luisteren en lieten we ons niet langer afleiden door schijnbare verschillen. En zo kwamen we tot nieuwe inzichten. Inzichten die nodig waren om samen de verandering te leiden. 

Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen en dat zorgt er weer voor dat mogelijke problemen of vragen over de verandering open en eerlijk ter sprake gebracht worden. Als er een goede verbinding is dan draagt dat bij een het goed bespreekbaar maken van zorgen en ideeën. De waarde van een goede verbinding kan nauwelijks overschat worden. Een goede verbinding is positief voor het onderlinge vertrouwen, voor constructief overleg en voor betrokkenheid bij de gezamenlijke doelen.  

Een van mijn tips voor gedragsverandering: zorg voor verbinding.

Een goede verbinding helpt om een goede dialoog te krijgen. Dat bleek maar weer eens bij een mooie ervaring die ik laatst had bij één van mijn opdrachten. De nieuwe directeur startte direct met persoonlijke gesprekken en was duidelijk over zijn visie op de verbinding en samenwerking binnen het managementteam. Bepalend was de wijze waarop hij dit deed: open, eerlijk en vragend. Dat was een behoorlijke schok voor het zittende managementteam maar na de aanvankelijke schok kwam er veel energie vrij die nodig was voor de andere veranderingen.

Tips om verbinding te maken en in stand te houden: 

  • Begin met de vaststelling dat jij en je gesprekspartners allen OK zijn.
  • Zie iedereen als mens met zijn of haar eigen doelen, talenten, moeilijkheden en wensen.
  • Vraag naar iemands doelen en wensen.
  • Wees jezelf en wees duidelijk over je eigen doelen.
  • Luister.
  • Blijf rustig en neem de tijd.
  • Praat niemand naar de mond.

In een ander over gedragsverandering beschrijf ik hoe je je eigen gedrag kunt veranderen door het te gaan doen: worden wat je doet. Een erg interessant fenomeen. Wil je meer weten over ander gedrag bij veranderen lees dan mijn e-book.