Verbetering HR-processen met 30%. En meer.

, ,

Hoe verbeter ik mijn HR-processen met 30% zodat ik de groei van de organisatie op kan vangen met mijn huidige team? Dat was de vraag die de HR-manager van een groot internationaal chemisch bedrijf zich stelde.

Situatie.
Een internationaal chemisch bedrijf in de haven van Rotterdam wil haar HR-processen verbeteren. Door groei van de onderneming is de uitvoering van de werkzaamheden meer op een overlevingsstrijd gaan lijken dan op prettig en voorspelbaar werken. De mutatieprocessen van de afdeling HR zijn verticaal georganiseerd, de verantwoordelijkheden en procesgang zijn onduidelijk, de realisatie van de opdrachten duurt te lang en de afdeling is doorgeschoten in klantvriendelijkheid.

Taken.
De VeranderVisie manager vervult de rol van LEAN coach en heeft als doelstelling de processen te verbeteren en tegelijkertijd de HR-medewerkers op te leiden om zelf de processen te verbeteren. Gestart wordt met het verbeteren van het salarisproces (inclusief het verwerken van mutaties) en tegelijkertijd wordt een yellowbelt opleiding geïnitieerd.

Doel 1: optimaliseren HR-proces zodat het effectiever wordt en met minder mensen gedaan kan worden.
Doel 2: op gang brengen en verankeren van continue verbetering in de manier van werken.

Activiteiten.
Samen met het projectteam wordt de huidige situatie in kaart gebracht. De sessies worden ook gebruikt om enkele belangrijke uitgangspunten van continu verbeteren te bespreken.
Vervolgens worden knelpunten in kaart gebracht en wordt het ideale proces opgetekend. Op basis van de gewenste situatie wordt de LEAN-kata geoefend zodat de medewerkers deze zelfstandig kunnen voortzetten. Met name de basisvraag:,,Waarom haal ik doelstelling XX niet, is een zeer krachtige trigger om stap voor stap naar de gewenste toestand te groeien.

Resultaat en reflectie.

  • In  drie maanden zijn de doelen gehaald en nog veel meer;
  • De doorlooptijden zijn met 80%(!) verkort;
  • De basis voor continue verbetering is gelegd;
  • LEAN aanpak is geïntroduceerd.

Bij de start van het traject was er aanzienlijke scepsis over de verbetermogelijkheden met betrekking tot de werkwijze. Deze is gedurende het traject opgeslagen in de overtuiging dat er nog meer te verbeteren is dan dat in dit eerste traject is gerealiseerd. Belangrijk is geweest dat op cruciale momenten de directeur HR in woord en daad het belang van het traject aangaf en mensen en middelen vrij heeft gemaakt zodat het traject door bleef gaan.

Interesse om over deze of een andere case door te praten met een kop koffie of thee?